Rezultati Pretrage

Nova pretragaRezultati 1 - 15 (od 17)

Ante FIAMENGO, Faktori koji podržavaju religioznu svest (Radnički univerzitet)
Rad, Beograd, 1958
17 str., 43, 1 str.
Signatura : II 3182
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : RELIGIJA, SVEST
Pergam ID: 10331
Ante FIAMENGO, Idejni problemi u oblasti religije (Treće nastavno područje)
Visoka škola političkih nauka, Beograd, 1962
18 str.
Signatura : III 466
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Pergam ID: 38387
Ante FIAMENGO, Kosmopolitizam i proleterski internacionalizam
'Veselin Masleša', Sarajevo, 1959
20 cm, 230, 1 str.
Signatura : II 2648
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MEĐUNARODNI ASPEKTI, POLOŽAJ, RADNIČKA KLASA
Pergam ID: 9406
Ante FIAMENGO, Marksističko shvatanje religije (Radnički univerzitet)
Rad, Beograd, 1958
17 cm, 41, 1 str.
Signatura : II 3185
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MARKSIZAM, RELIGIJA
Pergam ID: 10305
Ante FIAMENGO, Osnove opće sociologije
Narodne novine, Zagreb, 1968
24 cm, 3, 477 str.
Signatura : II 13750
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Pergam ID: 16160
Ante FIAMENGO, Osnove opće sociologije
Narodne novine, Zagreb, 1973
24 cm, VI, 477 str.
Signatura : II 19543
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Pergam ID: 22125
Ante FIAMENGO, Osnove opće sociologije, modeli analize u proizvodnim i saobraćajnim preduzećima
Narodne novine, Zagreb, 1976
24 cm, 475 str.
Signatura : II 25988
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Pergam ID: 31975
Ante FIAMENGO, Osnove opće sociologije (Biblioteka Udžbenici)
Narodne novine, Zagreb, 1985
24 cm, VII, 475 str.
Signatura : II 31236
Jezik : Srpski ili hrvatski (latinica)
Pergam ID: 36632
Ante FIAMENGO, Osnovi opće sociologije (Biblioteka Udžbenici)
Narodne novine, Zagreb, 1967
24 cm, 463 str.
Signatura : II 13106
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Pergam ID: 15355
Ante FIAMENGO, Osnovi opće sociologije
Veselin Masleša, Sarajevo, 1962
491 str.
Signatura : II 4785
Jezik : Srpski ili hrvatski (latinica)
Kljucne reči : SOCIOLOGIJA, UDŽBENICI
Pergam ID: 63679
Ante FIAMENGO, Osnovi opće sociologije
Narodne novine, Zagreb, 1970
24 cm, 3, 477 str.
Signatura : II 15844
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Pergam ID: N 3520
Ante FIAMENGO, Osnovi opće sociologije
Veselin Masleša, Sarajevo, 1963
24 cm, 469 str.
Signatura : II 7209
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Pergam ID: N 6101
Ante FIAMENGO, Osnovi opće sociologije
Veselin Masleša, Sarajevo, 1965
24 cm, 469, 1 str.
Signatura : II 11662
Jezik : Srpski ili hrvatski (latinica)
Pergam ID: N 11336
Ante FIAMENGO, Pojam rotacije i izmjenljivosti u uslovima društvenog samoupravljanja
1966
str. 280-285 u časopisu Arhiv za pravne i društvene nauke, volumen 29, broj 3-4
Signatura : P I 16
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : POLITIKA, SAMOUPRAVLJANJE
Pergam ID: 51932
Ante FIAMENGO, Porijeklo i društvena uloga religije (Biblioteka izabranih članaka i eseja)
Novo pokoljenje, Zagreb, 1950
17 cm, 160 str.
Signatura : II 24275
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Pergam ID: 29497

Nova pretragaRezultati 1 - 15 (od 17)

Autor: Dejan Jovanović