Rezultati Pretrage

Nova pretragaRezultati 16 - 17 (od 17)

Ante FIAMENGO, Saint-Simon i Augiste Comte (Sociološka hrestomatija)
Matica hrvatska, Zagreb, 1966
19 cm, 309 str.
Signatura : II 35587
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : 1760-1825, 1798-1856, HENRI, KOMT, OGIST, SEN-SIMON, UTOPIJSKI SOCIJALIZAM
Pergam ID: 2993
Ante FIAMENGO, Samoupravno pravo u SFRJ (Biblioteka Udžbenici)
Narodne novine, Zagreb, 1985
20 cm, XX, 378 str.
Signatura : II 31237
Jezik : Srpski ili hrvatski (latinica)
Pergam ID: 36635

Nova pretragaRezultati 16 - 17 (od 17)

Autor: Dejan Jovanović