Rezultati Pretrage

Nova pretragaRezultati 1 - 4 (od 4)

Dragomir DAVIDOVIĆ, Jelena ŠPADIJER-Džinić, Branko VUKADINOVIĆ, Efikasnost kratkih kazni lišenja slobode (Odeljenje za kriminologiju)
Institut za kriminološka i kriminalistička istraživanja, Beograd, 1965
24 cm, 180, 2 str.
Signatura : II 10325
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : EFIKASNOST, ZATVOR
Pergam ID: N 9424
Jelena ŠPADIJER-Džinić, Samoubistva u Vojvodini, (1959-1963)
Institut za kriminološka i kriminalistička istraživanja, Beograd, 1966
131 str.
Signatura : II 14052
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : 1959-1963, SAMOUBISTVO, VOJVODINA
Pergam ID: 11742
Jelena ŠPADIJER-Džinić, Zatvoreničko društvo
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 1973
256 str.
Signatura : II 28961
Jezik : Engleski, Srpski ili hrvatski (latinica)
Pergam ID: 34851
Jelena ŠPADIJER-Džinić, Zatvoreničko društvo, doktorska disertacija
s. n., Beograd, 1970
30 cm, 2, 381, 13 str.
Signatura : III 2313
Jezik : Srpski ili hrvatski (latinica)
Pergam ID: 40431

Nova pretragaRezultati 1 - 4 (od 4)

Autor: Dejan Jovanović