Rezultati Pretrage

Nova pretragaRezultati 1 - 5 (od 5)

Svetomir RISTIĆ, Jovan KANGRGA, Enciklopedijski nemačko-srpski rečnik, sa srpskom fonetskom oznakom izgovora književnoga nemačkog jezika
Prosveta, Beograd, 1994
28 cm, 10, 813 str.
Signatura : III 5435/1
ISBN : 86-07-00785-8
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : NEMAČKO-SRPSKI REČNICI
Pergam ID: 1803
Svetomir RISTIĆ, Jovan KANGRGA, Enciklopedijski nemačko-srpski rečnik, sa srpskpom fonetskom oznakom izgovora književnoga nemačkog jezika
Prosveta, Beograd, 1994
28 cm, 773, LXV str.
Signatura : III 5435/2
ISBN : 86-07-00785-8
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : NEMAČKO-SRPSKI REČNICI
Pergam ID: 1804
Svetomir RISTIĆ, Jovan KANGRGA, Enciklopedijski nemačko-srpskohrvatski rečnik, sa srpskohrvatskom fonetskom oznakom izgovora književnoga nemačkog jezika
Prosveta, Beograd, 1963
30 cm, 8, 813, 1 str.
Signatura : III 576/1
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Pergam ID: N 2548
Svetomir RISTIĆ, Jovan KANGRGA, Enciklopedijski nemačko-srpskohrvatski rečnik, sa srpskohrvatskom fonetskom oznakom izgovora književnoga nemačkog jezika
Prosveta, Beograd, 1963
30 cm, 773, LXV, 1 str.
Signatura : III 576/2
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Pergam ID: N 2549
Jovan , Politička ekonomija, Kapitalizam
Savremena administracija, Beograd, 1970
24 cm, XI, 404 str.
Signatura : II 17077
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Pergam ID: 20099

Nova pretragaRezultati 1 - 5 (od 5)

Autor: Dejan Jovanović