Rezultati Pretrage

Nova pretragaRezultati 1 - 10 (od 10)

Svetomir RISTIĆ, Jovan KANGRGA, Enciklopedijski nemačko-srpski rečnik, sa srpskom fonetskom oznakom izgovora književnoga nemačkog jezika
Prosveta, Beograd, 1994
28 cm, 10, 813 str.
Signatura : III 5435/1
ISBN : 86-07-00785-8
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : NEMAČKO-SRPSKI REČNICI
Pergam ID: 1803
Svetomir RISTIĆ, Jovan KANGRGA, Enciklopedijski nemačko-srpski rečnik, sa srpskpom fonetskom oznakom izgovora književnoga nemačkog jezika
Prosveta, Beograd, 1994
28 cm, 773, LXV str.
Signatura : III 5435/2
ISBN : 86-07-00785-8
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : NEMAČKO-SRPSKI REČNICI
Pergam ID: 1804
Svetomir RISTIĆ, Jovan KANGRGA, Enciklopedijski nemačko-srpskohrvatski rečnik, sa srpskohrvatskom fonetskom oznakom izgovora književnoga nemačkog jezika
Prosveta, Beograd, 1963
30 cm, 8, 813, 1 str.
Signatura : III 576/1
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Pergam ID: N 2548
Svetomir RISTIĆ, Jovan KANGRGA, Enciklopedijski nemačko-srpskohrvatski rečnik, sa srpskohrvatskom fonetskom oznakom izgovora književnoga nemačkog jezika
Prosveta, Beograd, 1963
30 cm, 773, LXV, 1 str.
Signatura : III 576/2
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Pergam ID: N 2549
Svetomir RISTIĆ, Živojin SIMIĆ, Vladeta POPOVIĆ, Enciklopediski englesko-srpskohrvatski rečnik
Prosveta, Beograd, 1963
28 cm, XXXIV, 843 str.
Signatura : III 3051/1
Jezik : Engleski, Srpski ili hrvatski (latinica)
Pergam ID: 42598
Svetomir RISTIĆ, Živojin SIMIĆ, Vladeta POPOVIĆ, Enciklopediski englesko-srpskohrvatski rečnik
Prosveta, Beograd, 1963
28 cm, 1011 str.
Signatura : III 3051/2
Jezik : Engleski, Srpski ili hrvatski (latinica)
Pergam ID: 42599
Svetomir RISTIĆ, Živojin SIMIĆ, Vladeta POPOVIĆ, Enciklopediski englesko-srpskohrvatski rečnik
Prosveta, Beograd, 1956
28 cm, XXXIV, 843 str.
Signatura : III 5/1
Jezik : Engleski, Srpski ili hrvatski (latinica)
Pergam ID: N 15845
Svetomir RISTIĆ, Živojin SIMIĆ, Vladeta POPOVIĆ, Enciklopediski englesko-srpskohrvatski rečnik
Prosveta, Beograd, 1956
28 cm, 1011 str.
Signatura : III 5/2
Jezik : Engleski, Srpski ili hrvatski (latinica)
Pergam ID: N 15846
Svetomir RISTIĆ, Filozofija i nauka (Biblioteka Kolarčevog narodnog univerziteta)
s. n., Beograd, 1933
24 cm, 23 str.
Signatura : II 28665
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Pergam ID: 34119
Boško BOGDANOVIĆ, Svetomir RISTIĆ, Latinsko-srpski rečnik (Leksikografska izdanja)
Gutenbergova galaksija, Beograd, 1996
21 cm, 599 str.
Signatura : II 36079
ISBN : 86-7058-031-4
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : LATINSKO-SRPSKI REČNICI
Pergam ID: 5333

Nova pretragaRezultati 1 - 10 (od 10)

Autor: Dejan Jovanović