Rezultati Pretrage

Nova pretragaRezultati 1 - 15 (od 1033)

, Allgemeines Verwaltungsrecht (NWB - Studienb)
Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Berlin, 2000
572 str.
Signatura : II 37391
ISBN : 3-482-48342-6
Jezik : Nemački
Kljucne reči : EVROPA, EVROPSKA UNIJA, JAVNO PRAVO
Pergam ID: 14684
Predrag STOJANOVIĆ, 'Euro' - finansijske i fiskalne posledice
1997
str. 679-693 u časopisu Pravni život, časopis za pravnu teoriju i praksu, volumen 47, broj 12
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : EVROPSKA UNIJA, FINANSIJE, MEĐUNARODNE
Pergam ID: 8084
P. S. R. F. MATHIJSEN, A Guide to European Union Law
Sweet and Maxwell, London, 1999
22 cm, LXXXII, 537 str.
Signatura : II 36562
ISBN : 0-421-63500-2
Jezik : Engleski
Kljucne reči : EVROPSKA UNIJA, PRAVO
Pergam ID: 9240
A hazai elj (Tanulm)
P, Budapest, 2015
574 str.
Signatura : H II 2251
ISBN : 978-963-308-246-1
Jezik : Mađarski
Kljucne reči : EVROPSKA UNIJA, UPRAVNI POSTUPAK
Pergam ID: 63931
L HEKA, A Horv v integr
Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavačku delatnost, Novi Sad, 2014
Str. 507-520 u časopisu Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, tematski zbornik = tematikus tanulm collection of papers, volumen 2
Signatura : II 42129
Jezik : Mađarski
Kljucne reči : EVROPSKA UNIJA, HRVATSKA, RADNO PRAVO
Pergam ID: 61307
A Practical Guide to National Competition Rules across Europe (International Competition Law Series)
Kluwer Law International, The Hague, 2004
XXVIII, 474 str.
Signatura : II 39040
ISBN : 90-411-2295-8
Jezik : Engleski
Kljucne reči : DRŽAVE ČLANICE, EVROPSKA UNIJA, PRAVO, PRIRUČNICI
Pergam ID: 51841
Tam PRUGBERGER, A sz elismer problematikus pontjai a sz szerint (t
Miskolc University Press, Miskolc, 2007
24 cm, Str. 683-706
Signatura : H II 2157
Jezik : Mađarski
Kljucne reči : EVROPSKA UNIJA, MAĐARSKA, ZADRUGE
Pergam ID: 55285
Ildik SZONDI, A tan elemei az Eur
Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavačku delatnost, Novi Sad, 2015
Str. 515-526 u časopisu Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, tematski zbornik = tematikus tanulm collection of papers, volumen 3
Signatura : II 42203
Jezik : Mađarski
Kljucne reči : EVROPSKA UNIJA, IZDVAJANJE, PROSVETSNI RADNICI
Pergam ID: 61340
Adaptation and Implementation of the EU-ACQUIS, the Third 3rd Network Conference
Institute of Comparative Law, Belgrade, 2009
129 str.
Signatura : II 40497
ISBN : 978-86-80059-64-8
Jezik : Engleski
Kljucne reči : EVROPSKA UNIJA, HARMONIZACIJA, KOMUNITARNO PRAVO, PRAVO, ZBORNICI
Pergam ID: 57084
Erzs CSATLOS, Administrative Procedures and EU Law, Consular Protection Procedure in a European Way
2017
Str. 535-546 u časopisu Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, tematski zbornik = tematikus tanulm collection of papers
Signatura : II 43088
Jezik : Engleski
Kljucne reči : EVROPSKA UNIJA, KONZULARNA ZAŠTITA, UPRAVNI POSTUPAK
Pergam ID: 65698
Dragana POMORIŠKI, Agrarna politika Evropske unije, završni rad
s. n., Novi Sad, 2017
45 listova
Signatura : D III 1916
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : AGRARNA POLITIKA, EVROPSKA UNIJA
Pergam ID: 63088
Ljiljana RABRENOVIĆ, Agrarni protekcionizam u Evropskoj uniji, master rad
s. n., Novi Sad, 2012
56 listova
Signatura : D III 1120
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : EVROPSKA UNIJA, PROTEKCIONIZAM
Pergam ID: 58875
Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, zbornik radova sa Savetovanja pravnika 22-26. juna 2006. Budva
Udruženje pravnika Crne Gore, Beograd, 2006
24 cm, 343 str.
Signatura : II 40254
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : EVROPSKA UNIJA, HARMONIZACIJA, PRAVO, PRIVATIZACIJA, SRBIJA, STEČAJ, UPRAVA, ZAKONODAVSTVO, ZBORNICI
Pergam ID: 56376
Gordana KOVAČEK-Stanić, Aktuelna pitanja u savremenom porodičnom pravu Srbije, evropskim zemljama i Evropskpj uniji
2016
Str. 37-41 u časopisu Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija), zbornik sažetaka sa naučnog skupa, Novi Sad, 11. januar 2016
Signatura : II 42327
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : EVROPSKA UNIJA, PORODIČNO PRAVO, SRBIJA
Pergam ID: 61753
Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava, tematski zbornik radova = Thematic Collection of Papers
Pravni fakultet, Centar za publikacije, Niš, 2010
24 cm, 480 str.
Signatura : II 40800
ISBN : 978-86-7148-119-9
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : EVROPSKA UNIJA, HARMONIZACIJA, JUGOISTOČNA EVROPA, PRAVO, ZBORNICI
Pergam ID: 57614

Nova pretragaRezultati 1 - 15 (od 1033)

Autor: Dejan Jovanović