Rezultati Pretrage

Nova pretragaRezultati 1 - 15 (od 150)

Laslo SEKELJ, Anarhizam, marksizam i direktna demokratija
1984
str. 475-490 u časopisu Arhiv za pravne i društvene nauke, volumen 40, broj 4
Signatura : P I 16
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : ANARHIZAM, DEMOKRATIJA, MARKSIZAM
Pergam ID: 49811
Friedrich ENGELS, Anti-D
Kultura, Zagreb, 1937
20 cm, 549 str.
Signatura : II 33651
Jezik : Nemački, Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : 'ANTI-DIRING', 1820-1895, ENGELS, FILOZOFIJA, FRIDRIH, MARKSIZAM, POLITIČKA EKONOMIJA
Pergam ID: 3733
Miloje PETROVIĆ, Aron protiv Marksa
1991
str. 19-31 u časopisu Zbornik radova, volumen 25, broj 1-3
Signatura : P I 812
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MARKSIZAM
Pergam ID: 47129
Karl MARX, Beda filozofije, s predgovorom Friedricha Engelsa i prilozima
Naprijed, Zagreb, 1959
17 cm, 225, 2 str.
Signatura : II 714
Jezik : Nemački, Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : 'BEDA FILOZOFIJE', 1818-1883, KARL, MARKS, MARKSIZAM
Pergam ID: 6301
Karl MARX, Bijeda filozofije, odgovor na 'Filozofiju bijede' g. Proudhona
Naučna biblioteka, Zagreb, 1933
21 cm, 190, 1 str.
Signatura : II 33659
Jezik : Nemački, Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : 'BEDA FILOZOFIJE', 1818-1883, FILOZOFIJA, KARL, MARKS, MARKSIZAM
Pergam ID: 3741
Marcel PRENANT, Bilogija i marksizam
Hrvatsko prirodoslovno društvo, Zagreb, 1947
20 cm, 223 str.
Signatura : II 1295
Jezik : Francuski, Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : 141.82 : 57, BIOLOGIJA, MARKSIZAM
Pergam ID: 7148
Karl MARX, Briefe an Kugelmann
Verlag f, Moskau, 1940
139 str.
Signatura : II 4496
Jezik : Nemački
Kljucne reči : MARKSIZAM
Pergam ID: 63662
Walter BEDELL Smith, Democracy and Marxism
Oxford University Press, New York, 1955
22 cm, XI, 364 str.
Signatura : II 810
Jezik : Engleski
Kljucne reči : DEMOKRATIJA, MARKSIZAM
Pergam ID: 6328
G. V. PLEHANOV, Dijalektika i logika (Mala filozofska biblioteka)
Kultura, Beograd, 1959
20 cm, 95, 3 str.
Signatura : II 686
Jezik : Ruski, Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DIJALEKTIKA, LOGIKA, MARKSIZAM
Pergam ID: 6707
Dimitrije VUČENOV, Društveni smisao i društvena funkcija stalnog usavršavanja nastavnika, 21
1974
6 listova u časopisu Marksistička idejnost u obrazovanju i vaspitanju, Beograd, 29. I 1974. godine
Signatura : III 2700/1-21
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MARKSIZAM, OBRAZOVANJE
Pergam ID: 64446
Ernest MANDEL, Einf Wirtschaftstheorie
Verlag Neue Kritik, Frankfurt, 1967
92 str.
Signatura : II 43313
ISBN : 3-8015-0007-1
Jezik : Nemački
Kljucne reči : EKONOMSKI ASPEKTI, MARKSIZAM
Pergam ID: 66159
Karl KAUTSKY, Ekonomsko učenje Karla Marksa, popularno prikazano i objašnjeno
Rad, Beograd, 1953
225, 1 str.
Signatura : II 3095
Jezik : Nemački, Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : EKONOMSKI ASPEKT, MARKSIZAM
Pergam ID: 10315
Gajo Sekulić, Fantom klasna svijest (Biblioteka Savremeni svijet)
Univerzitetska riječ, Nikšić, 1990
21 cm, 231 str.
Signatura : II 33200
ISBN : 86-427-0114-5
Jezik : Srpski ili hrvatski (latinica)
Kljucne reči : 'Istorija i klasna svijest', 1885-1971, Ideologija, Lukač, Marksizam, Đerđ
Pergam ID: 1534
Gajo PETROVIĆ, Filozofski pogledi G. V. Plehanova
Kultura, Zagreb, 1957
20 cm, 347, 1 str.
Signatura : II 2630
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MARKSIZAM
Pergam ID: 9382
Milijan POPOVIĆ, Firdus Džinić : Jedan pokušaj zasnivanja marksističke teorije prava (Sovjetska teorija prava ranog perioda), Beograd, 1979, ocene i prikazi
1981
str. 223-226 u časopisu Zbornik radova, volumen 15, broj 2
Signatura : P I 812
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MARKSIZAM, TEORIJA DRŽAVE I PRAVA
Pergam ID: 47218

Nova pretragaRezultati 1 - 15 (od 150)

Autor: Dejan Jovanović