Rezultati Pretrage

Nova pretragaRezultati 1 - 15 (od 164)

Svetozar Tempo VUKMANOVIĆ, Aktuelni problemi međunarodnog sindikalnog pokreta (Biblioteka Naši dogovori)
Rad, Beograd, 1962
20 cm, 71, 1 str.
Signatura : II 4601
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MEĐUNARODNI ASPEKTI, SINDIKAT
Pergam ID: 4378
Aspects de la valeur internationale des jugements r
Conseil de l'Europe, Paris, 1968
167 str.
Signatura : LOP 1056
Jezik : Francuski
Kljucne reči : MALOLETNIČKI KRIMINALITET, MEĐUNARODNI ASPEKTI
Pergam ID: 62731
Beyond Traditional Employment, plenary and Workshop Abstracts
Freie Universit, Berlin, 2003
21 cm, 294 str.
Signatura : II 37222
Jezik : Engleski
Kljucne reči : EKONOMSKI ODNOSI, MEĐUNARODNI, MEĐUNARODNI ASPEKTI, ZAPOŠLJAVANJE, ZBORNICI
Pergam ID: 14316
Mišo PAVIĆEVIĆ, Borba za očuvanje i jačanje Svetske sindikalne federacije
Rad, Beograd, 1949
21 cm, 46 str.
Signatura : II 2948
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MEĐUNARODNI ASPEKTI, SINDIKAT, UDRUŽENJA
Pergam ID: 9995
Vojin ŠANTIĆ, Čiji je kosmos? (Dokumenti današnjice)
Sedma sila, Beograd, 1962
60, 2 str.
Signatura : II 4916
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : KORIŠĆENJE, MEĐUNARODNI ASPEKTI, VASIONA
Pergam ID: 12775
Rodoljub ETINSKI, Činioci delotvornosti međunarodnog režima zaštite klime
2016
Str. 43 u časopisu Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo, zbornik sažetaka sa naučnog skupa Novi Sad, 23. novembar 2015.
Signatura : II 42274
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : KLIMA, MEĐUNARODNI ASPEKTI, ZAŠTITA
Pergam ID: 61988
Classification internationale type des professions, (Gen
Bureau international du travail, Gen, 1949
IV, 152 str.
Signatura : II 4923
Jezik : Francuski
Kljucne reči : KLASIFIKACIJA, MEĐUNARODNI ASPEKTI, ZANIMANJE
Pergam ID: 12927
Collection of International Instruments and Legal Texts Concerning Refugees and Others of Concern to UNHCR, Human Rights
United Nations High Commissioner fof Refugees UNHCR, Geneva, 2007
XIV, 611, 21 str.
Signatura : III 6770
ISBN : 978-92-1-101116-6
Jezik : Engleski
Kljucne reči : IZBEGLICE, MEĐUNARODNI ASPEKTI, PRIRUČNICI, ZAŠTITA
Pergam ID: 63442
Collection of International Instruments and Legal Texts Concerning Refugees and Others of Concern to UNHCR, Americas
United Nations High Commissioner fof Refugees UNHCR, Geneva, 2007
XIV, 1005-1382, 21 str.
Signatura : III 6772
ISBN : 978-92-1-101118-0
Jezik : Engleski
Kljucne reči : AFRIKA, AZIJA, IZBEGLICE, JUŽNA AMERIKA, MEĐUNARODNI ASPEKTI, PRIRUČNICI, SEVERNA AMERIKA, ZAŠTITA
Pergam ID: 63444
Collection of International Instruments and Legal Texts Concerning Refugees and Others of Concern to UNHCR, Europe
United Nations High Commissioner fof Refugees UNHCR, Geneva, 2007
XIV, 1386-1896, 21 str.
Signatura : III 6773
ISBN : 978-92-1-101119-7
Jezik : Engleski
Kljucne reči : EVROPA, IZBEGLICE, MEĐUNARODNI ASPEKTI, PRIRUČNICI, ZAŠTITA
Pergam ID: 63445
G. BAMBER, Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies
Kluwer Law International, Boston, 1998
25 cm, XXIX, 573 str.
Signatura : II 35715
ISBN : 90-4110487-9
Jezik : Engleski
Kljucne reči : MEĐUNARODNI ASPEKTI, RADNO PRAVO, SVETSKA EKONOMIJA, ZBORNICI
Pergam ID: 3292
Kitti BAKOS-Kov, Cross-border Winding-up of Branches of Insolvent foreign Enterprises
Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavačku delatnost, Novi Sad, 2015
Str. 589-599 u časopisu Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, tematski zbornik = tematikus tanulm collection of papers, volumen 3
Signatura : II 42203
Jezik : Engleski
Kljucne reči : MEĐUNARODNI ASPEKTI, STEČAJ
Pergam ID: 61345
Cyber Law (International Encyclopaedia of Laws)
Kluwer Law International, New York, 2004
25 cm, 168 str.
Signatura : II 37440/1
ISBN : 90-411-21889
Jezik : Engleski
Kljucne reči : ENCIKLOPEDIJE, MEĐUNARODNI ASPEKTI, RAČUNARSKO PRAVO
Pergam ID: 14753
Ivana STEVANOVIĆ, Deca koja čekaju
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2014
152 str.
Signatura : II 42154
ISBN : 978-86-83287-74-1
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DECA, MEĐUNARODNI ASPEKTI, PRAVA, ZAŠTITA
Pergam ID: 60995
Ivica JANKOVEC, Dejstvo promenjenih okolnosti na ugovorne odnose, pokušaj harmonizacije prava evropskih zemalja
1999
str. 135-144 u časopisu Revija za evropsko pravo, volumen 1, broj 1
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : EVROPSKA UNIJA, KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS, MEĐUNARODNI ASPEKTI, UGOVORI, ZAKLJUČENJE
Pergam ID: 8170

Nova pretragaRezultati 1 - 15 (od 164)

Autor: Dejan Jovanović