Rezultati Pretrage

Nova pretragaRezultati 1 - 8 (od 8)

Mirjana KESEROVIĆ, Business rečnik, nemačko-srpski, srpsko-nemački (Biblioteka Biznis rečnici)
Luta, Beograd, 1995
21 cm, 213 str.
Signatura : II 34718
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : EKONOMIJA, REČNICI, NEMAČKO-SRPSKI, REČNICI, SRPSKO-NEMAČKI
Pergam ID: 236
Svetomir RISTIĆ, Jovan KANGRGA, Enciklopedijski nemačko-srpski rečnik, sa srpskom fonetskom oznakom izgovora književnoga nemačkog jezika
Prosveta, Beograd, 1994
28 cm, 10, 813 str.
Signatura : III 5435/1
ISBN : 86-07-00785-8
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : NEMAČKO-SRPSKI REČNICI
Pergam ID: 1803
Svetomir RISTIĆ, Jovan KANGRGA, Enciklopedijski nemačko-srpski rečnik, sa srpskpom fonetskom oznakom izgovora književnoga nemačkog jezika
Prosveta, Beograd, 1994
28 cm, 773, LXV str.
Signatura : III 5435/2
ISBN : 86-07-00785-8
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : NEMAČKO-SRPSKI REČNICI
Pergam ID: 1804
Dimitrije PAVLOVIĆ, Pravni rečnik : nemačko-srpski (Biblioteka Lexis)
Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu = Serbische Vereinigung f Theorie und Praxis, Beograd, 2008
540 str.
Signatura : II 39815
ISBN : 978-86-7549-948-0
Jezik : Nemački, Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : NEMAČKO-SRPSKI REČNICI, PRAVO
Pergam ID: 55098
Miroljub STEFANOVIĆ, Rečnik prava, politike i diplomatije : nemačko-srpski : 55.000 terminoloških jedinica, 55.000 Stichw
Građevinska knjiga, Beograd, 2005
19 cm, 817 str.
Signatura : II 37869/1
ISBN : 86-395-0426-1
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DIPLOMATIJA, NEMAČKO-SRPSKI REČNICI, POLITIKA, PRAVO
Pergam ID: 40586
Miroljub STEFANOVIĆ, Rečnik prava, politike i diplomatije : nemačko-srpski : 55.000 terminoloških jedinica, 55.000 Stichw
Građevinska knjiga, Beograd, 2005
19 cm, str. 818-1617
Signatura : II 37869/2
ISBN : 86-395-0422-9
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DIPLOMATIJA, NEMAČKO-SRPSKI REČNICI, POLITIKA, PRAVO
Pergam ID: 40588
Miroljub STEFANOVIĆ, Rečnik prava, politike i diplomatije : nemačko-srpski : 55.000 terminoloških jedinica
Građevinska knjiga, Beograd, 2005
21 cm, 817 str.
Signatura : II 40231/1
ISBN : 86-395-0426-1
Jezik : Nemački, Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DIPLOMATIJA, NEMAČKO-SRPSKI REČNICI, POLITIKA, PRAVO
Pergam ID: 56342
Miroljub STEFANOVIĆ, Rečnik prava, politike i diplomatije : nemačko-srpski : 55.000 terminoloških jedinica
Građevinska knjiga, Beograd, 2005
21 cm, 817-1617 str.
Signatura : II 40231/2
ISBN : 86-395-0422-9
Jezik : Nemački, Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DIPLOMATIJA, NEMAČKO-SRPSKI REČNICI, POLITIKA, PRAVO, REČNICI
Pergam ID: 56343

Nova pretragaRezultati 1 - 8 (od 8)

Autor: Dejan Jovanović