Rezultati Pretrage

Nova pretragaRezultati 1 - 15 (od 27)

Milisav MIJUŠKOVIĆ, Čartizam (Radnički univerzitet)
Rad, Beograd, 1959
17 cm, 34, 1 str.
Signatura : II 3227
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : ENGLESKA, RADNIČKA KLASA, ČARTIZAM
Pergam ID: 8026
Friedrich ENGELS, Die Lage der Arbeitenden Klasse in England
Verlag von Diek Nacht, Stuttgart, 1921
XXXII, 300 str.
Signatura : II 4492
Jezik : Nemački
Kljucne reči : 19. V., ENGLESKA, RADNIČKA KLASA
Pergam ID: 63659
Stevan BELIĆ-Franić, Istoriska uloga i nastanak radničke klase i ideja naučnog socijalizma (Radnički univerzitet)
Rad, Beograd, 1959
17 cm, 41, 1 str.
Signatura : II 3216
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : NAUČNI SOCIJALIZAM, RADNIČKA KLASA, ULOGA
Pergam ID: 10396
Drago DUJMIĆ, Karl Lipkneht (Međunarodni radnički pokret)
Rad, Beograd, 1959
166, 3 str.
Signatura : II 2641
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : 1871-1923, BIOGRAFIJE, KARL, LIPKNEHT, MEĐUNARODNI ASPEKTI, POLOŽAJ, RADNIČKA KLASA
Pergam ID: 9394
Ante FIAMENGO, Kosmopolitizam i proleterski internacionalizam
'Veselin Masleša', Sarajevo, 1959
20 cm, 230, 1 str.
Signatura : II 2648
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MEĐUNARODNI ASPEKTI, POLOŽAJ, RADNIČKA KLASA
Pergam ID: 9406
Karl MARX, Friedrich ENGELS, Manifest komunističke partije
Kultura, Beograd, 1958
17 cm, 60, 2 str.
Signatura : II 689
Jezik : Nemački, Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MARKSIZAM, RADNIČKA KLASA
Pergam ID: 6679
Pero DAMAJANOVIĆ, Marks-Engelsov savez komunista (Radnički univerzitet)
Rad, Beograd, 1959
17 cm, 44, 1 str.
Signatura : II 3228
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MARKS-ENGELSOV SAVEZ KOMUNISTA, RADNIČKA KLASA, ULOGA
Pergam ID: 9441
V. MILANOVIĆ, Marksizam i međunarodni radnički pokret (Politika i društvo)
Narodna knjiga, Beograd, 1959
17 cm, 90, 1 str.
Signatura : II 2666
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MARKSIZAM, MEĐUNARODNI ASPEKTI, POLOŽAJ, RADNIČKA KLASA
Pergam ID: 9417
Međunarodni radnički i drugi progresivni pokreti, 1965
Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd, 1966
24 cm, 839, 3 str.
Signatura : II 4862/65
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MEĐUNARODNI ASPEKTI, POLOŽAJ, RADNIČKA KLASA, ZBORNICI
Pergam ID: 12632
Međunarodni radnički i drugi progresivni pokreti, 1966
Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd, 1966
24 cm, 771 str.
Signatura : II 4862/66
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MEĐUNARODNI ASPEKTI, POLOŽAJ, RADNIČKA KLASA, ZBORNICI
Pergam ID: 12633
Međunarodni radnički i progresivni pokreti, 1964
Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd, 1965
24 cm, 613, 5 str.
Signatura : II 4862/64
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MEĐUNARODNI ASPEKTI, POLOŽAJ, RADNIČKA KLASA, ZBORNICI
Pergam ID: 12631
Međunarodni radnički pokret, 1960
Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd, 1961
25 cm, 541, 3 str.
Signatura : II 4862/60
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MEĐUNARODNI ASPEKTI, POLOŽAJ, RADNIČKA KLASA, ZBORNICI
Pergam ID: 12624
Međunarodni radnički pokret, 1961
Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd, 1962
24 cm, 460, 2 str.
Signatura : II 4862/61
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MEĐUNARODNI ASPEKTI, POLOŽAJ, RADNIČKA KLASA, ZBORNICI
Pergam ID: 12626
Međunarodni radnički pokret, 1962
Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd, 1963
25 cm, 343, 2 str.
Signatura : II 4862/62
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MEĐUNARODNI ASPEKTI, POLOŽAJ, RADNIČKA KLASA, ZBORNICI
Pergam ID: 12627
Međunarodni radnički pokret, 1963
Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd, 1963
24 cm, 472, 2 str.
Signatura : II 4862/63-1
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : MEĐUNARODNI ASPEKTI, POLOŽAJ, RADNIČKA KLASA, ZBORNICI
Pergam ID: 12628

Nova pretragaRezultati 1 - 15 (od 27)

Autor: Dejan Jovanović