Rezultati Pretrage

Nova pretragaRezultati 1 - 15 (od 193)

Branko PERIĆ, Advokati i društveno upravljanje
1955
Str. 1-7 u časopisu Glasnik Advokatske komore Vojvodine, časopis za pravnu teoriju i praksu, volumen 4, broj 12
Signatura : P I 4
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : ADVOKATURA, SAMOUPRAVLJANJE
Pergam ID: 54025
Antun VRATUŠA, Aktualni zadaci nauke u samoupravnom socijalističkom društvu
1980
str. 617-625 u časopisu Arhiv za pravne i društvene nauke, volumen 36, broj 4
Signatura : P I 16
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : NAUKA, SAMOUPRAVLJANJE
Pergam ID: 50492
Aleksandar FIRA, Aktuelni problemi razvoja samoupravnog autonomnog prava
1980
Str. 39-46 u časopisu Zbornik radova, broj Posebna sveska posvećena jugoslovenskom pravnom sistemu i pravnoj nauci
Signatura : P I 812
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : JUGOSLAVIJA, PRAVNI SISTEM, SAMOUPRAVLJANJE
Pergam ID: 56643
Verka HRISTOVA, Brak i porodični odnosi u uslovima izgradnje samoupravnog društva
1968
str. 415-423 u časopisu Arhiv za pravne i društvene nauke, volumen 34, broj 3
Signatura : P I 16
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : BRAK, PORODICA, SAMOUPRAVLJANJE
Pergam ID: 51679
Leon GERŠKOVIĆ, Delegatski izborni principi kao preduslov integracije samoupravljanja u skupštinskom sistemu
1966
str. 304-308 u časopisu Arhiv za pravne i društvene nauke, volumen 29, broj 3-4
Signatura : P I 16
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DELEGATSKI SISTEM, JUGOSLAVIJA, SAMOUPRAVLJANJE
Pergam ID: 51943
Mijat ŠUKOVIĆ, Delegatski sistem - nov kvalitet samoupravnog društva
1973
str. 314-323 u časopisu Arhiv za pravne i društvene nauke, volumen 49, broj 2-3
Signatura : P I 16
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : SAMOUPRAVLJANJE, SOCIJALIZAM
Pergam ID: 51124
Mijat ŠUKOVIĆ, Delegatsko odlučivanje - bitno svojstvo socijalističkog samoupravljanja
1980
str. 659-678 u časopisu Arhiv za pravne i društvene nauke, volumen 36, broj 4
Signatura : P I 16
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DELEGATSKI SISTEM, SAMOUPRAVLJANJE
Pergam ID: 50498
Jovan R. MARJANOVIĆ, Delegetski sistem i samoupravna praksa
Zajednica klubova samoupravljača Beograda, Beograd, 1991
20 cm, 134 str.
Signatura : II 33584
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DELEGATSKI SISTEM, SAMOUPRAVLJANJE
Pergam ID: 4554
Jovan BREKIĆ, I. PERIĆ, Desetogodišnje kretanje u organima radničkog samoupravljanja
Savezni centar za obrazovanje rukovodnih kadrova u privredi, Zagreb, 1961
76 str.
Signatura : II 5187
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : SAMOUPRAVLJANJE
Pergam ID: 13571
Vladimir JOVANOVIĆ, Direktor u sistemu radničkog samoupravljanja
1957
Str. 309-316 u časopisu Arhiv za pravne i društvene nauke, volumen 44, broj 2-3
Signatura : P I 16
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DIREKTOR, JUGOSLAVIJA, PREDUZEĆA, SAMOUPRAVLJANJE
Pergam ID: 53322
Alojzij FINŽGAR, Društvena sredstva i imovinsko pravo
1982
str. 219-231 u časopisu Arhiv za pravne i društvene nauke, volumen 38, broj 2
Signatura : P I 16
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : IMOVINSKO PRAVO, SAMOUPRAVLJANJE
Pergam ID: 50179
Radomir D. LUKIĆ, Društvena svojina i radničko samoupravljanje
1957
Str. 216-222 u časopisu Arhiv za pravne i društvene nauke, volumen 44, broj 2-3
Signatura : P I 16
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DRUŠTVENA SVOJINA, JUGOSLAVIJA, SAMOUPRAVLJANJE
Pergam ID: 53283
Jovan MUNĆAN, Društvena svojina i samoupravljanje
Savremena administracija, Beograd, 1982
24 cm, X, 382, 1 str.
Signatura : II 29748
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DRUŠTVENA SVOJINA, SAMOUPRAVLJANJE, UDŽBENICI
Pergam ID: 13253
Radomir LUKIĆ, Društvena svojina i samoupravljanje
1978
str. 9-16 u časopisu Zbornik radova, volumen 12
Signatura : P I 812
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DRUŠTVENA SVOJINA, SAMOUPRAVLJANJE
Pergam ID: 46915
Andrej FRIMERMAN, Društvena svojina i samoupravljanje u udruženom radu
Privredna štampa, Beograd, 1979
25 cm, XV, 279 str.
Signatura : II 32853
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DRUŠTVENA SVOJINA, JUGOSLAVIJA, SAMOUPRAVLJANJE, UDRUŽENI RAD
Pergam ID: 4588

Nova pretragaRezultati 1 - 15 (od 193)

Autor: Dejan Jovanović