Rezultati Pretrage

Nova pretragaRezultati 1 - 14 (od 14)

Ilija STANOJČIĆ, Ekonomski život i moralna svest (Radnički univerzitet)
Rad, Beograd, 1959
17 cm, 27, 1 str.
Signatura : II 3147
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : EKONOMSKI POLOŽAJ, SVEST
Pergam ID: 10339
Ante FIAMENGO, Faktori koji podržavaju religioznu svest (Radnički univerzitet)
Rad, Beograd, 1958
17 str., 43, 1 str.
Signatura : II 3182
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : RELIGIJA, SVEST
Pergam ID: 10331
Miloš GALIĆ, Krivični postupak iz aspekta Fihteovog subjektivnog idealizma
2017
Str. 923-938 u časopisu Zbornik radova, volumen 51, broj 3, t.1
Signatura : P I 812
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : KRIVIČNI POSTUPAK, SVEST, UČESNICI
Pergam ID: 64075
Đorđe TASIĆ, Međunarodna pravna svest (Biblioteka Naučno nasleđe Pravnog fakulteta u Beogradu)
Univerzitet, Pravni fakultet, Beograd, 2002
100 str.
Signatura : II 39387
ISBN : 86-7630-003-8
Jezik : Srpski ili hrvatski (latinica)
Kljucne reči : MEĐUNARODNO PRAVO, PRAVNA SVEST
Pergam ID: 52979
Miloš MARJANOVIĆ, Modernizacija i društvena svest mladih, (deo rezultata jednog empirijskog istraživanja u Vojvodini)
1991
str. 32-48 u časopisu Zbornik radova, volumen 25, broj 1-3
Signatura : P I 812
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DRUŠTVO, SOCIOLOGIJA, SVEST, VOJVODINA
Pergam ID: 47130
Milorad BELANIČIĆ, Nulta tačka ideologije (Edicija 'Posebna izdanja')
Istraživačko izdavački centar SSO Srbije, Beograd, 1989
24 cm, 185 str.
Signatura : II 33201
ISBN : 86-7017-034-5
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : FILOZOFIJA, IDEOLOGIJA, SVEST
Pergam ID: 3442
Marko PAVLOVIĆ, O pravnoj svesti kod Srba
1996
Str. 445-454 u časopisu Arhiv za pravne i društvene nauke, volumen 82, broj 1-3
Signatura : P I 16
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : PRAVNA SVEST, SRBIJA
Pergam ID: 48536
Agneš KARTAG Odri, O stvaranju prava i pravnoj svesti
1989
str. 153-160 u časopisu Zbornik radova, volumen 23, broj 1-3
Signatura : P I 812
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : PRAVNA SVEST
Pergam ID: 47467
Agneš KARTAG-Odri, Pravna svest, doktorska disertacija
s. n., Beograd, 1990
29 cm, III, 386 str.
Signatura : III 5211
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : PRAVNA SVEST
Pergam ID: 1725
Lazo M. KOSTIĆ, Sabrana dela
Srpska radikalna stranka, Beograd, 2000
24 cm, 1005 str.
Signatura : II 36061/5
ISBN : 86-7402-044-5
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : NACIONALNA SVEST, SRBI, SRPSKA KNJIŽEVNOST, SRPSKO PITANJE
Pergam ID: 5138
Arsen GRUPČE, Suština, uloga i značaj pravne svesti u ostvarivanju društvenog i pravnog sistema SFRJ
1981
str. 413-432 u časopisu Arhiv za pravne i društvene nauke, volumen 37, broj 4
Signatura : P I 16
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : PRAVNA SVEST
Pergam ID: 50298
Ratko D. MILISAVLJEVIĆ, Svest i društveni razvoj (Biblioteka novih izdanja)
Književna radionica Rastka Zakića, Beograd, 1986
21 cm, 203, 6 str.
Signatura : II 31538
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : DRUŠTVO, SVEST
Pergam ID: 5940
Marina JANJIĆ Komar, Svest i identitet (Biblioteka Monografije)
Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, 2017
38 str.
Signatura : II 42808
ISBN : 978-86-7630-699-2
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : FILOZOFIJA PRAVA, IDENTITET, SLOBODA, SVEST
Pergam ID: 64255
Ljubomir ŽIVKOVIĆ, Uvod u istoriju ljudske svesti
Naučna knjiga, Beograd, 1957
IV, 279 str.
Signatura : II 2598
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : SOCIOLOGIJA, SVEST
Pergam ID: 9327

Nova pretragaRezultati 1 - 14 (od 14)

Autor: Dejan Jovanović