Rezultati Pretrage

Nova pretragaRezultati 1 - 1 (od 1)

Mladen SAVIĆ, Otvoreni metod usaglašavanja u pravu Evropske unije, master rad
s. n., Novi Sad, 2013
42 listova
Signatura : D III 1281
Jezik : Srpski ili hrvatski (ćirilica)
Kljucne reči : EVROPSKA UNIJA, PRAVO, USAGLAŠAVANJE
Pergam ID: 59669

Nova pretragaRezultati 1 - 1 (od 1)

Autor: Dejan Jovanović